2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


Testamodelle ... برای یک کار
Testamodelle ... برای یک کار - CALIVEN - آرایش مو لوازم جانبی

Testamodelle ... برای یک کار
CALIVEN


TESTAMODELLE ... PER UN LAVORO

تعداد از حرفه ای
Caliven شرکت توزیع بیش از 25 سال در ایتالیا و در سراسر testamodelle اروپا ، همه با موی طبیعی انسان ساخته شده ، گذاشته شده توسط دست خراش مویی طبیعی است.
این است که برای کیفیت بالای آن ، پاسخ مناسب به نیازهای آرایشگری و زیبایی شناخته می شود، اعدام وقت شناس سفارشات ، تحویل فوری توسط پیک : این همه تعیین موفقیت ادامه آن در بازار است.
Testamodella CM/2-M
Testamodella زنان با موهای طبیعی انسان ، کاشت با دستخراش مویی طبیعی است.
در مو طول: 35 سانتی متر
در رنگ: 6 بور

Related

Testamodella مسابقه - CALIVEN
privacy policy