2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


DRILL ناخن 700
DRILL ناخن 700 - DUNE 90 - آرایش مو لوازم جانبی

DRILL ناخن 700
DUNE 90


تعداد مته مانیکور هنر است. D 90 700
MICROMOTOR PROFESSIONAL FOOT

- کابل اتصال برش
- سوئیچ
- نور خلبان
- سوئیچ های دوار برش
- کنترل سرعت دستگیره
- گرفتن پدال موتور
- حلقه های اتصال Fresina 1
- 30،000 RPM حداکثر
- مجموعه ای برش کامل

Related

SCALDAPARAFFINA - DUNE 90
لین UV GEL عمل آوری LAMP - DUNE 90
سینه بند 2 ساخته شده در ایتالیا - DUNE 90
دو اشعه ماوراء بنفش لامپ ناخن 36w - DUNE 90
لومن - DUNE 90
فلش ستاره - DUNE 90
privacy policy