2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


توسعه دهندگان
توسعه دهندگان - ELEGY - رنگ مو توسعه دهندگان

توسعه دهندگان
ELEGY


DEVELOPER

با 4 فرمولاسیون های مختلف توسط توسعهدهنده به 40 جلد، مرثیه DEVELOPER دیدار با هر نیاز های فنی و هنری. از superschiarente نیمه دائم ، منحصر به فرد آن است که ترکیبات خاصی وجود دارد به شدت مرطوب کننده ها برای حمایت از خدمات شیمیایی.
موجود در 10 - 20 - 30 - 40 حجم
در جعبه : 1000 بطری میلی لیتر

Related