2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


SILK
SILK - KOMIS - محصولات ویژه برای مو

لوسیون مدلسازی
خارپشت مایع صاف :. برای ایجاد اثر صاف و یا مجعد و جلوگیری از جعد و شکن گیسو
ابریشم ابریشم G و S : مناسب برای کلاه ایمنی ضربه برای مو و یا خشک و روغنی
ابریشم تلفن:. به کار در Phon

- FLUID فرفری SMOOTH : 200 بطری میلی لیتر
- لوسیون SILK G - S - تلفن: جعبه از 18 ویال 12 میلی لیتر

privacy policy