2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

Grazie
per aver votato!

X


AQUA ویژه
AQUA ویژه - VITALITYS - محصولات ویژه برای مو

Voto il prodotto:

AQUA ویژه
VITALITYS


AQUA ویژه

تعداد Vitacell -TEC
Vitacell -TEC محصول به منظور کمک به کاستن از سرعت پیر شدن فولیکول مو به طور خاص طراحی شده است ، افزایش انرژی و زنده دلی. افزایش عمر فولیکول خود و در کنار از دستگیری از سقوط است. این کیت متشکل از پوست مربی پیشگیری، حمام و درمان.
در جعبه : 200 بطری میلی لیتر

privacy policy