2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


ACTIVATOR CREAM
ACTIVATOR CREAM - SENSUS - צבע שיער מפתחים

ACTIVATOR CREAM
SENSUS


פועל בסינרגיה עם הצבע הבסיסי טיפול בצבע קרם SENS.US (M3K, קטיפהוMC2) לחדור טוב יותרלשיער, לקבלת אפקט קוסמטי מעולה. המוצר מספקהומוגניות טובה יותר של ערבוב וחמצון טוב יותרשמייצב את הצבע ושל אותו המשך זמן. מערכת סינרגיסטי המייצגתערובה מוחלטתלשירות בצבע בסלון.
תיבה :
- ACTIVATOR קרם זמין בבקבוקים של 1,000 כרכי מיליליטרב10-20-30
.- תיקון קוסמטי זמין בבקבוקים של 1,000 מיליליטרב20 כרכים .

privacy policy