2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


STYLE SOFT
STYLE SOFT - PAUL MITCHELL - Gel và kết thúc tóc

STYLE SOFT
PAUL MITCHELL


STYLE SOFT

THE SHINE
phun tóc bóng
Một phun sờ thấy, cung cấp cho bóng cho tóc và rất phù hợp với mọi loại tóc.
hộp : 125 ml phun chai. EXTRA BODY
Dày UP

volumizing tóc
Một phong cách chất lỏng để cung cấp cho khối lượng các nếp gấp, cho tất cả các loại tóc.
hộp : 200 ml chai quả .
privacy policy