.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Gel và kết thúc tóc

PRODUCTS N°: 3
GEL XI MĂNG - INVIDIA

GEL XI MÄNG
INVIDIA

Xi măng GEL cho phép bạn hình dáng tóc ở sẽ, để lại tóc sáng bóng. Lá không có dư lượng , loại bỏ đánh răng mái tóc của bạn. đóng gói: 5...

Xi măng GEL cho phép bạn hình dáng tóc ở sẽ, để lại tóc sáng bóng. Lá không có dư lượng , loại bỏ đánh răng mái tóc của bạn. đóng gói: 500 ml chậu và 250 ml ống....
SÁP FIX - INVIDIA

SÃP FIX
INVIDIA

W-sáp WAX sửa chữa hình tóc 'sáng suốt' bản sửa lỗi và loại bỏ Frizz. hướng dẫn sử dụng: áp dụng ở liều nhỏ. đóng gói: 100 ml chai....

W-sáp WAX sửa chữa hình tóc 'sáng suốt' bản sửa lỗi và loại bỏ Frizz. hướng dẫn sử dụng: áp dụng ở liều nhỏ. đóng gói: 100 ml chai....

X

privacy