2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


LONDRA OPTIMA
LONDRA OPTIMA - PIETRANERA - làm tóc phụ kiện

LONDRA OPTIMA
PIETRANERA


Ghế LONDRA OPTIMA

Tất nhiên lấy cảm hứng từ cổ điển ', nhưng với Vintage' này thiết kế ghế đi kèm với một sự cân bằng vững mạnh giữa các bề mặt và khối lượng nhờ padding với bông kết thúc.

Ngay lập tức biểu hiện của sự thoải mái và sự quan tâm tỉ mỉ đến khi kết thúc cho London Optima mà hương thơm của nghiên cứu thiết kế điển hình Pietranera.

privacy policy