2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


FORCE TẨY
FORCE TẨY - CAPILLUM - Sản phẩm đặc biệt dành cho tóc

FORCE TẨY
CAPILLUM


giảm sắc tố nhân tạo quá trình oxy hóa. Sản phẩm sau khi sử dụng có thể cung cấp cho thống nhất xuyên suốt các sợi tóc độc lập với các ứng dụng thực hiện trước đó. Tuyệt vời cho sâu rộng thay đổi màu sắc, loại bỏ sắc thái màu không mong muốn hoặc cho một sự thay đổi phản xạ.

privacy policy