.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp



Tóc ép tóc

PRODUCTS N°: 11
tấm Frise - BABYLISS PRO

tấm Frise
BABYLISS PRO

tấm frise - công nghệ titan tourmaline -. Tấm 60 mm rộng - Nhiệt độ biến 120-200 å ¡ C. . - Công tắc nguồn và chỉ số hoạt động ánh sáng: on / of...

tấm frise - công nghệ titan tourmaline -. Tấm 60 mm rộng - Nhiệt độ biến 120-200 å ¡ C. . - Công tắc nguồn và chỉ số hoạt động ánh sáng: on / off -. Dây xoay 2,7 m chuyên nghiệp - 125 W. ...

X