.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpTóc ép tóc

PRODUCTS N°: 4
TRITI - DEA DIVA

TRITI
DEA DIVA

Triti là một sắt uốn với một gạch/Titan. An toàn hạn chế nhiệt độ là để tạo ra tất cả các loại của các kiểu tóc. Đi kèm với một mó...

Triti là một sắt uốn với một gạch/Titan. An toàn hạn chế nhiệt độ là để tạo ra tất cả các loại của các kiểu tóc. Đi kèm với một móc và một chuyển đổi sáng 0-1....

X