.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Tóc phát triển màu

PRODUCTS N°: 3
NĂNG LƯỢNG MÀU - KOMEKO

NÄNG LƯỢNG MÃU
KOMEKO

Thích hợp cho tất cả các loại chất ôxi hóa nhũ màu và Nám. Có sẵn trong 20, 30, 40 tập. đóng gói: chai 1000 ml....

Thích hợp cho tất cả các loại chất ôxi hóa nhũ màu và Nám. Có sẵn trong 20, 30, 40 tập. đóng gói: chai 1000 ml....
MÀU SẮC HUYỀN DIỆU - KOMEKO

MÃU SẮC HUYá»N DIá»U
KOMEKO

Thích hợp cho tất cả các loại chất ôxi hóa nhũ màu và Nám. Có sẵn trong gradations từ khối 6 và 11. đóng gói: chai 1000 ml....

Thích hợp cho tất cả các loại chất ôxi hóa nhũ màu và Nám. Có sẵn trong gradations từ khối 6 và 11. đóng gói: chai 1000 ml....

X

privacy