2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


COMPLETE : SHINE SPRAY
COMPLETE : SHINE SPRAY - LABEL.M - Xịt gôm

COMPLETE : SHINE SPRAY
LABEL.M


COMPLETE : SHINE SPRAY

Bóng Sáng Spray biến tóc ngu si đần độn vào một cái nhìn Superchic nhờ tre, vả, echinacea và cây bách xù. Các Enviroshield phức tạp sáng tạo, một label.m độc quyền, bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ cao của tấm và máy sấy và tia UV.

hộp : 50, 125, 500 ml

Related

COMPLETE : SHINE MIST - LABEL.M
COMPLETE : Hairspray - LABEL.M
COMPLETE : NẮM GIỮ VÀ BÓNG SPRAY - LABEL.M
COMPLETE : EXTREME GIỮ Hairspray - LABEL.M
TẠO : PROTEIN SPRAY - LABEL.M
TẠO : SEA SALT SPRAY - LABEL.M
TẠO : thổi SPRAY - LABEL.M
TẠO : BẢO VỆ HEAT SPRAY - LABEL.M
TẠO : SPRAY CURL - LABEL.M
privacy policy